Former Personnel

 

Zacharopoulou Vasiliki – Post doc

Anastasia Hadzidimou – Administrative Assistant

Dimitrios Ipsakis – Post doc

Sofia Angeli – PhD student

Eleni Liakakou – PhD student

Efterpi Vasileiadou – PhD student/Post doc

Zinovia Skoufa – PhD Student

Ekaterini Vagia – PhD Student

Christina Martavaltzi – PhD Student

Stamatia Karakoulia – PhD Student

Maria Machli – PhD Student

Eleni Heracleous – PhD Student